(0372) 52-22-63

etcchv@ukr.net

Державне підприємство
«Чернівецький експертно-технічний центр Держпраці»

Надання послуг

Мета діяльності підприємства

Підприємство створене з метою проведення робіт та надання послуг з питань промислової безпеки і охорони праці, проведення навчання працівників з цих питань, а також для експертно-технічної підтримки державного нагляду в галузі охорони праці та промислової безпеки.

Завдання та види діяльності

ВИКОНАННЯ ЕКСПЕРТИЗИ:

— проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів, виготовлення машин, устаткування та інших засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих, нових технологій на їх відповідність нормативним актам про охорону праці;

— машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва перед одержанням дозволу Держнаглядохоронпрацi на їх експлуатацію;

— стану будівель, споруд, машин i обладнання;— технологічних процесів, машин, устаткування, транспортних засобів, придбаних за кордоном на відповідність нормативним актам про охорону праці;

— аналітичної частини планiв ліквідації аварiйних ситуацій (ПЛАС).

— декларації безпеки об'єктів підвищеної небезпеки.


ПРОВЕДЕННЯ:


— експертного обстеження (технічного діагностування) стану металоконструкцій, зварних i заклепочних з'єднань, основних деталей устаткування підвищеної небезпеки, в тому числі об'єктів газового комплексу, технологічного обладнання нафтовидобувних, нафтопереробних, нафтохімічних і хімічних виробництв, котлів, посудин, які працюють під тиском, трубопроводів пари і гарячої води, вантажопідйомних споруд, які відпрацювали нормативні терміни;

— технічного огляду і обстеження устаткування підвищеної небезпеки, в тому числі парових і водогрійних котлів, посудин, які працюють під тиском, трубопроводів пари і гарячої води, підйомних споруд та електроустаткування;

— обстеження електровимірювальних лабораторій та лабораторiй контролю якостi матерiалiв;

— руйнівного та неруйнівного контролю зразкiв i матерiалiв, зварних з'єднань металоконструкцiй;

— електровимірювальних робіт;

— обстеження суб'єкта господарської діяльності щодо спроможності забезпечити ним додержання вимог нормативно-правових актiв з охорони праці під час виконання робiт підвищеної небезпеки та експлуатації об'єктiв, машин, механізмiв, устаткування підвищеної небезпеки;

— обстеження суб'єкта господарської діяльності щодо спроможності проводити навчання з питань охорони праці;

— державного технічного огляду великотоннажних автомобілів та іншіх технологічніх транспортних засобiв, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування;

— навчання і перевірки знань працівників з питань охорони праці, навчання осiб, вiдповiдальних за нагляд та безпечну експлуатацiю виробничих будiвель i споруд, атестацiю зварникiв i фахiвцiв неруйнiвного контролю, а також здійснення експертної оцiнки матеріально-технічної бази i програмно-методичного забезпечення навчальних закладів, які проводять навчання з питань охорони;

— навчання водіїв, які перевозять небезпечні вантажі;

— підготовка уповноважених, діяльність яких пов'язана з дорожнім перевезенням небезпечних вантажів автомобільними дорогами;

— обстеження та паспортизації виробничих будiвель та споруд;

— вимірювання ефективності аспіраційних i вентиляцiйних систем з складення (заповненням) паспортiв;

— ідентифікації об'єктiв підвищеної небезпеки з складанням повідомлення про результати ідентифікації;

— розроблення планiв ліквідації аварiйних ситуацій (ПЛАС);

— розроблення технічних умов на перевезення автомобільним транспортом небезпечних вантажів.


НАДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ ДОПОМОГИ:


— роботодавцям з питань організації роботи щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці на робочих місцях, охорони надр та використання мінеральних ресурсів.

 

Зразки заяв: (для перегляду та завантаження)

Заява на навчання

Експертиза на дозвіл (обладання)

Експертиза на дозвіл (роботи)

Орієнтовний перелік документів

Додатки 2,3,6,7 до постанови №1107

Проведення технiчного огляду, реєстрацiї, перереєстрацiї технологiчного транспорту

Екпертне обстеження котла

Експертиза машин підвищеної небезпеки вимогам законодавства

Ексертне обстеження електроустановок

Експертні роботи вантажопідіймального обладнання

Експертні роботи об’єктів котлонагляду

Технічна експертиза робочого проекту

Експертне обстеження аналітичної частини ПЛАСА, декларації безпеки об`єкту

Проведення електротехнічних вимірів