(0372) 52-22-63

etcchv@ukr.net

Державне підприємство
«Чернівецький експертно-технічний центр Держпраці»

Публічна інформація

Доступ до публічної інформації

Для оформлення інформаційного запиту:
усно (0372) 52 75 81, 067-347-02-01
письмово 58003, м. Чернівці, вул.Зелена, 3,

ТОВ "Чернівецький експертно-технічний центр Держпраці"
факс (0372) 52 75 81
електронна пошта etcchv@ukr.net

 

Для громадян, громадських організацій та юридичних осіб
усно 0372 52 75 81, 067-347-02-01
письмово 58003, м. Чернівці, вул. Зелена, 3,

ТОВ "Чернівецький експертно-технічний центр Держпраці"
факс 0372 52 75 81
електронна пошта etcchv@ukr.net

Відповідальна особа - Палагнюк Володимир Степанович

 

 

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

Від фізичної особи; (зразок)

- Від юридичної особи; (зразок)

- Від об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи (зразок)


Порядок складення та подання запитів на інформацію

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання  поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:

- прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу,  адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

- загальний опис інформації або вид,  назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

- підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації або яка розміщується на офіційному веб-сайті розпорядника.

5. Запит на інформацію може бути подано особисто посадовій особі, яка відповідальна у Держгірпромнагляді за забезпечення доступу до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

7. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює особисто посадовій особі, яка відповідальна у Держгірпромнагляді за забезпечення доступу до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

9. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється  відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.


Нормативна база

Порядок оскарження