(0372) 52-22-63

etcchv@ukr.net

Державне підприємство
«Чернівецький експертно-технічний центр Держпраці»

Анонси подій


Звернення Організаційного комітету з підготовки та проведення в області заходів з нагоди Дня охорони праці

15.04.2011
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
 
З метою привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб’єктів господарювання та громадських організацій до проблем охорони праці 28 квітня в Україні, згідно з Указом Президента України від 18 серпня 2006 року
№ 685/2006 відзначається День охорони праці.
Обласний організаційний комітет ухвалив рішення провести у краї день охорони праці, девіз якого у 2011 році за рекомендацією МОП - «Система управління охороною праці - шлях до постійного вдосконалення».
Система управління охороною праці – це сукупність взаємопов’язаних заходів та управлінських рішень спрямованих на запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням на виробництві. Оптимальний шлях для досягнення зазначеної мети – це постійне взаємовигідне співробітництво на рівні роботодавця держави та працівників. Гармонійне поєднання системи управління охороною праці з новітніми технологіями виробництва забезпечить ефективність управління бізнесом та підвищення культури безпеки праці.
Здатність запобігти та швидко реагувати на порушення, досконале знання справи, обізнаність під час виконання робіт, а особливо робіт підвищеної небезпеки, та прийняття правильних рішень, спрямованих на запобігання або ліквідацію аварії, можливе лише за умов чіткого та правильного виконання всіх функцій управління.
Тому першочерговим завданням є підвищення якості  навчання всіх працівників, а особливо відповідальних за охорону праці. Його мета – отримання додаткових знань та навичок з питань охорони праці та безпечного ведення робіт, набуття досвіду із запобігання аварійним ситуаціям.
 Водночас необхідно констатувати, що рівень ризику загибелі або травмування працівників на виробництвах області залишається високим. За оперативними даними протягом 2010 року на підприємствах сталося 57 випадків травмування працівників, що на 10,9 % менше рівня 2009 року, з них 6 зі смертельним наслідком. Викликає занепокоєння стан травматизму у сільському господарстві, на підприємствах з обробки деревини та соціально-культурної сфери.
За 2010 рік на відшкодування шкоди, медичну, професійну та соціальну реабілітацію осіб, які постраждали від нещасних випадків на виробництві та отримали професійні захворювання використано понад 9,5 млн..грн. коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.
 Зважаючи на важливість для області забезпечення створення та ефективного функціонування системи управління на кожному підприємстві, організаційний комітет звертаєтьсядо керівників і працівників підприємств, установ, організацій різних форм власності, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, профспілкових організацій, об’єднань роботодавців із закликом забезпечити виконання вимог Закону України «Про охорону праці» щодо необхідності впровадження системи управління охороною праці, що стане запорукою збереження найціннішого – людського життя.
Вшановуючи пам'ять тих хто вже ніколи не повернеться додому, звертаємось до керівників з проханням вишукати можливості для надання допомоги сім’ям потерпілих, інвалідам внаслідок трудового каліцтва та професійних захворювань у вирішенні матеріальних, соціально-побутових та інших питань.
Організаційний комітет звертається до представників засобів масової інформації з проханням забезпечити всебічне висвітлення заходів, що відбуватимуться в області у рамках Тижня охорони праці.
Організаційний комітет